IJzer als opslagmiddel

Implementatie van innovaties
Het proces van transitie begint met een min of meer gelijktijdige ontwikkeling op de volgende 7 assen. Er mag
nooit meer dan 1 fase verschil zitten tussen de ontwikkeling. Een TRL 8 waarbij bijv. geen oog is voor maatschappelijke engineering (SRL 1-3) leidt uiteindelijk tot onnodige weerstand / verwarring. Belangrijke partners (bijv. Enexis bij de energietransitie) gooien hun kont tegen de krib.

Central Redesign ©
Het proces van Central Redesign werkt van binnenuit van 7 sec. (Eureka-moment) tot 7 jaar (acceptatie/realisatie). Het is gebaseerd op het bij elkaar brengen van specialisten uit 7 disciplines in de periode van 7 minuten – 7uur – 7 dagen. Op dat moment vindt er in overleg een central redesign plaats waarin de beoogde innovatie wordt ingebed in de toekomst en in de bedrijfsprocessen in de organisaties. Steeds kijkt iedereen vanuit z’n eigen perspectief; We bekijken in de tijdmachine van 2031 het beoogde eindresultaat (bijv. ombouw van 5.000 voertuigen per maand) en kijken terug op welke cruciale stappen wij nu in 2024 hebben gezet.